Biuro Rozwoju Uczelni i Kadr Naukowych

 Biuro Rozwoju Uczelni i Kadr Naukowych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
1 piętro - pok.119
e-mail: recorg@urk.edu.pl

Do zadań Biura należy:

  1. organizacja uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa
  2. organizowanie uroczystości promocji habilitacyjnych i doktorskich oraz przyznania tytułu honorowego profesora Uczelni
  3. nadzór nad przygotowaniem wniosków o przyznanie nagrody Ministra i Rektora oraz gromadzenie dokumentacji w tym zakresie
  4. prowadzenie ewidencji wniosków o nadanie tytułu naukowego, stopnia doktora i doktora habilitowanego
  5. prowadzenie ewidencji i dokumentacji wniosków z Własnego Funduszu Stypendialnego UR
  6. prowadzenie ewidencji przyznanych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego
  7. gromadzenie rocznych i wieloletnich planów rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej
  8. współpraca z Centrum Transferu Technologii
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK