URK
Struktura i opis

USZJK w Uniwersytecie Rolniczym jest scentralizowany, dlatego jednostki odpowiedzialne za organizację określonego procesu kształcenia wykorzystują procedury postępowania przyjęte na szczeblu centralnym.

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 168/2021 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości Kształcenia oraz Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

- Polityka Jakości Kształcenia - załącznik nr 1
- Zakres i zadania oraz narzędzia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) – załącznik nr 2 
- Struktura organizacyjna oraz szczegółowe kompetencje uczestników Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) - załącznik nr 3

 

Ordinance No. 168/2021 of the President of the University of the Hugo Kołłątaj University of Agriculture in Kraków of October 27, 2021 on the introduction of the Education Quality Policy and the University’s Education Quality Assurance System

- Education Quality Policy - Appendix No. 1 to the President of the University’s Ordinance No. 168/2021 of October 27, 2021
- Scope, tasks and tools The University’s Educational Quality Assurance System - Appendix No. 2 to the President of the University Ordinance No. 168/2021 of October 27, 2021
- Organizational structure and detailed competences of the participants in the University’s Educational Quality Assurance System - Appendix No. 3 to the Order of the President of the University No. 168/2021 of October 27, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie