Centrum Badawcze Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zostało powołane Uchwałą nr 60/2010 na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w dniu 30 września 2010 roku z inicjatywy prof. dr hab. Krysytny Koziec Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

 

 

Centrum Badawcze Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest organizacją powstałą w celu kompleksowego wspierania zrównoważonego rozwoju terenów górskich oraz tworzenia warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: dr hab. Jan Zarzycki