Aktualności


Zebranie 18.12.2014
Zebranie Centrum Badawczego Rozwoju i Ochrony Ziem Górskich W zebraniu uczestniczył dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Zapoznał uczestników zebrania z najnowszymi ustaleniami dotyczącymi uzyskiwania i rozliczania funduszy na projekty w ramach Uczelni oraz złożył życzenia świąteczne. Podczas zebrania prezentację dotyczącą działalności Instytutu Rozwoju Miast przedstawiła Pani mgr Dorota Szlenk-Dzióbek. Zapoznała ona uczestników z prowadzonymi przez Instytut pracami i projektami, związane one są zarówno z badaniami jak i praktycznym ich wykorzystaniem. Następnie głos zabrała prof. dr hab. Urszula Litwin, która poinformowała o odbytym jesienią w Zakopanem Międzynarodowym Forum Górskim Pani dr inż. Izabela Piech zapoznała uczestników z prezentacją badań Katedry Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii zaprezentowanym podczas Forum. Przewodniczący Rady Programowej Centrum poinformował o promocji Centrum na konferencjach i zrelacjonował zagadnienia poruszane podczas konferencji Forum Carpaticum 2014, która odbyła się we Lwowie. Pani mgr Magdalena Pardyjak przedstawiła Nową Perspektywę Finansową omawiając możliwość wykorzystania poszczególnych form finansowania przez Uniwersytet Rolniczy.


Dodano: 2014-12-18


Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy
W dniach 13-14 września 2014 r. w rzeszowskiej Hali Podpromie odbędzie się III już edycja międzynarodowej imprezy targowo-konferencyjnej "Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy". Jest to kontynuacja inicjatywny podjętej przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, mającej na celu promocję gospodarczą Karpat oraz wzbudzenie dyskusji na temat rozwoju regionu w oparciu o doświadczenie i sukcesy wysoko rozwiniętych górskich krajów Europy. Głównym elementem wydarzenia będą Międzynarodowe Targi, w których udział wezmą wystawcy różnych części Europy. Targom towarzyszyć będą panele dyskusyjne, konferencje, wystawy, występy artystyczne oraz konkursy.

Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy


Dodano: 2014-04-03


Zebranie 21.03.2014
Posiedzenie Centrum Badawczego Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich Uniwersytetu Rolniczego odbyło się w dniu 21 marca 2014 r. Podczas posiedzenia prof. dr hab. Kazimierz Klima zaprezentował działalność Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich. Omówiono możliwość wydawania czasopisma wspólnie przez Uniwersytet Rolniczy oraz Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich. Pani prof. dr hab. Urszula Litwin przekazała informacje na temat Międzynarodowego Forum Górskiego, które odbędzie się od 13 do 15 października 2014. Pani mgr Magdalena Pardyjak – Główny Koordynator Centrum Badawczego Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich przedstawiła prezentację dotyczącą aktualnych możliwości pozyskiwania dofinansowania do projektów.


Dodano: 2014-03-21


Zebranie 17.02. 2014
W dniu 17 lutego 2014 odbyło się posiedzenie Centrum Badawczego Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich Uniwersytetu Rolniczego. Podczas posiedzenia omówiono propozycje zmian w regulaminie Centrum, przedstawiono wstępne propozycje projektów badawczych przygotowywanych na Uniwersytecie i związanych z obszarami górskimi. Zaprezentowane zostały możliwości finansowania badań w programie Horyzont 2020.


Dodano: 2014-02-17


 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: dr hab. Jan Zarzycki