O Centrum

Głównym celem Centrum Badawczego Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich jest realizacja, ukierunkowanie oraz koordynowanie badań służących kształtowaniu warunków zrównoważonego rozwoju ziem górskich.

Cele cząstkowe:

  • Konsolidacja badań prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
  • Wykazanie i promowanie istniejących osiągnięć badawczo-wdrożeniowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz wskazanie potrzeb i kierunków działań niezbędnych dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju ziem górskich.
  • Skierowanie działania Centrum do podmiotów odpowiedzialnych i zainteresowanych zrównoważonym rozwojem ziem górskich w tym do samorządów, instytucji państwowych, przedsiębiorstw i firm.
  • Pozyskanie środków finansowych na badania naukowe i unowocześnienie bazy badawczej Centrum Badawczego Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Badania realizowane przez Centrum Badawcze Ochrony i Rozwoju Ziem Górskich umożliwią określenie:

  • przyczyn i mechanizmów degradacji zasobów na obszarach górskich oraz niekontrolowanych zmian użytkowania i zagospodarowania tych terenów, źródeł konfliktów obszarowych i zagrożeń środowiskowych,
  • zmian w relacjach społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych na obszarach górskich,
  • możliwości zwiększenia potencjału produkcyjno-gospodarczego ziem górskich.

Wyniki badań stanowić będą podstawę opracowania metod i procedur postępowania zmierzających do likwidacji niekorzystnych zmian geomorfologicznych, degradacji zasobów wodnych, zanieczyszczeń środowiska wodnego, gleb i powietrza. Umożliwią też stworzenie odpowiednich instrumentów agroekonomicznych, organizacyjno-prawnych i kulturowych warunkujących zrównoważony rozwój ziem górskich.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: dr hab. Jan Zarzycki