Struktura organizacyjna

Centrum jest międzywydziałową jednostką podlegającą bezpośrednio Rektorowi Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Działaniami Centrum kieruje Rada Programowa, której członkami są przedstawiciele dyscyplin Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Działalność Centrum opiera się na  Regulaminie


RADA PROGRAMOWA

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR - Kierownik Rady Programowej
   j.zarzycki@urk.edu.pl
   +48 12 662 40 67Prace badawcze koordynowane są przez Koordynatorów Obszarów Badawczych oraz Koordynatorów Sekcji Badawczych.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: dr hab. Jan Zarzycki