Struktura organizacyjna

Centrum jest międzywydziałową jednostką podlegającą bezpośrednio Rektorowi Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Działaniami Centrum kieruje Rada Programowa, której członkami są przedstawiciele 7 wydziałów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie


RADA PROGRAMOWA

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
dr hab. inż. Jan Zarzycki - Przewodniczący Rady Programowej
   j.zarzycki@urk.edu.pl
   +48 12 662 40 67

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
dr hab. inż. Joanna Makulska, prof. UR
   rzmakuls@cyf-kr.edu.pl
   +48 12 662 41 80

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła
   Urszula.Malaga-Tobola@urk.edu.pl
   +48 12 662 46 18

Wydział Leśny
dr hab. inż. Stanisław Zięba
   rlzieba@cyf-kr.edu.pl
   +48 12 662 51 32

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
dr hab. inż. Maciej Gąstoł
   rogastol@cyfronet.pl
   +48 12 662 52 65

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
prof. dr hab. Kazimierz Klima
   rrklima@cyf-kr.edu.pl
   +48 12 662 43 65

Wydział Technologii Żywności
dr inż. Magdalena Michalczyk
   m.michalczyk@urk.edu.pl>
   +48 12 662 48 23


Prace badawcze koordynowane są przez Koordynatorów Obszarów Badawczych oraz Koordynatorów Sekcji Badawczych.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: dr hab. Jan Zarzycki