Struktura organizacyjna

Centrum jest międzywydziałową jednostką podlegającą bezpośrednio Rektorowi Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Działaniami Centrum kieruje Rada Programowa, której członkami są przedstawiciele dyscyplin Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Działalność Centrum opiera się na  Regulaminie


RADA PROGRAMOWA

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR - Kierownik Rady Programowej
jan.zarzycki@urk.edu.pl
   +48 12 662 40 67
 
 
Ekonomia i finanse
dr inż. Wojciech Sroka prof. UR
wojciech.sroka@urk.edu.pl

 

Inżynieria lądowa i transport 
prof. dr hab. Wojciech Przegon

 

Nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Sutkowska prof. UR
dr inż. Paweł Hawryło 
pawel.hawrylo@urk.edu.pl

 

Rolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. inż. Tomasz Zaleski prof. UR
tomasz.zaleski@urk.edu.pl

 

Technologia żywności i żywienia
prof. dr hab. inż. Władysław Migdał 
wladyslaw.migdal@urk.edu.pl

 

Zootechnika i rybactwo
prof. dr hab. inż. Joanna Makulska 
 
 
Koordynator administracyjny Centrum
dr inż. Marcin Kobuszewski

Prace badawcze koordynowane są przez Koordynatorów Obszarów Badawczych

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: dr hab. Jan Zarzycki