Oferta badawcza
Obszar badawczy I
ZASOBY ZIEM GÓRSKICH I ICH ZAGOSPODAROWANIE

 

Koordynator obszaru:

Sekcja I: OCENA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH I RYZYKA ŚRODOWISKOWEGO TERENÓW GÓRZYSTYCH
Koordynator sekcji:
Sekcja II: OCENA ILOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI W ZLEWNIACH ROLNICZYCH I LEŚNYCH TERENÓW GÓRZYSTYCH
Koordynator sekcji:
Sekcja III: OCENA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I MODELOWANIE ICH ROZWOJU
Koordynator sekcji:
Sekcja IV: UWARUNKOWANIA KLIMATYCZNE ZIEM GÓRSKICH
Koordynator sekcji:

 

Obszar badawczy II
PRZEMIANY SPOŁECZNO - EKONOMICZNE WSI I ROLNICTWA W POLSKICH KARPATACH

 

Koordynator obszaru:

Sekcja I: WYZWANIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSKICH KARPATACH
Koordynator sekcji:
Sekcja II: INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO PROBLEMÓW ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSKICH KARPATACH
Koordynator sekcji:
Sekcja III: EKSPERTYZY I OPINIE ORAZ MOŻLIWOŚCI SZKOLENIOWE W ZAKRESIE PROBLEMÓW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH NA OBSZARZE KARPAT POLSKICH
Koordynator sekcji:

 

Obszar badawczy III
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ZIEM GÓRSKICH – ASPEKTY ROLNICZO-PRZYRODNICZE

 

Koordynator obszaru:

Sekcja I: PROŚRODOWISKOWE I EKONOMICZNE WARUNKI GOSPODAROWANIA W TERENACH GÓRSKICH I PODGÓRSKICH
Koordynator sekcji:
Sekcja II: CHÓW ZWIERZĄT NA TERENACH GÓRSKICH Z ZACHOWANIEM ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Koordynator sekcji:
Sekcja III: GOSPODARKA ŁOWIECKA I ZAGOSPODAROWANIE RUNA LEŚNEGO
Koordynator sekcji:
Sekcja IV: AGREGATY MASZYNOWE WYKORZYSTYWANE W UPRAWIE KLASYCZNEJ I UPROSZCZONEJ. ZINTEGROWANA GOSPODARKA ENERGETYCZNA
Koordynator sekcji:

 

Obszar badawczy IV
MONITOROWANIE I KSZTAŁTOWANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW GÓRSKICH

 

Koordynator obszaru:

Sekcja I: MONITOROWANIE I WIZUALIZACJA PRZEKSZTAŁCEŃ STRUKTUR OBSZARÓW WIEJSKICH I KRAJOBRAZU OBSZARÓW PODGÓRSKICH I GÓRSKICH
Koordynator sekcji:
Sekcja II: MONITOROWANIE DYNAMIKI PRZEKSZTAŁCEŃ KRAJOBRAZU GÓRSKIEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROLI LASÓW
Koordynator sekcji:
Sekcja III: KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY PRZESTRZENNEJ OBSZARÓW WIEJSKICH TERENÓW PODGÓRSKICH I GÓRSKICH
Koordynator sekcji:

 

Obszar badawczy V
OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY ZIEM GÓRSKICH

 

Koordynator obszaru:

Sekcja I: MONITORING, ZAGROŻENIA I OCHRONA EKOSYSTEMÓW ZIEM GÓRSKICH
Koordynator sekcji:
Sekcja II: OCHRONA PRZYRODY ZIEM GÓRSKICH
Koordynator sekcji:
Sekcja III: REWITALIZACJA I RENATURYZACJA SIEDLISK W TERENACH GÓRSKICH I PODGÓRSKICH
Koordynator sekcji:
Sekcja IV: ZASOBY GENOWE ROŚLIN I ZWIERZĄT NA TERENIE KARPAT
Koordynator sekcji:
Sekcja V: ŚRODOWISKO PRACY I ERGONOMIA
Koordynator sekcji:
Sekcja VI: GOSPODAROWANIE ODPADAMI W PRODUKCJI ROLNICZEJ I PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM
Koordynator sekcji:

 

Obszar badawczy VI
PRODUKCJA I OCENA ŻYWNOŚCI Z TERENÓW GÓRSKICH

 

Koordynator obszaru:

Sekcja I: OCHRONA I ZACHOWANIE UNIKATOWYCH ODMIAN ROŚLIN SADOWNICZYCH
Koordynator sekcji:
Sekcja II: PRODUKCJA MLEKA I MIĘSA NA TERENACH GÓRSKICH Z ZACHOWANIEM ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Koordynator sekcji:
Sekcja III: ŻYWNOŚĆ NA BAZIE SUROWCÓW Z TERENU POLSKICH KARPAT
Koordynator sekcji:

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: dr hab. Jan Zarzycki