Oferta badawcza
Obszar badawczy I
ZASOBY ZIEM GÓRSKICH I ICH ZAGOSPODAROWANIE

 

Koordynator obszaru: dr hab. inż. Bogusław Michalec, prof. UR

Sekcja I: OCENA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH I RYZYKA ŚRODOWISKOWEGO TERENÓW GÓRZYSTYCH
Koordynator sekcji: dr hab. inż. Jan Zarzycki, prof. UR
Sekcja II: OCENA ILOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI W ZLEWNIACH ROLNICZYCH I LEŚNYCH TERENÓW GÓRZYSTYCH
Koordynator sekcji: dr hab. inż. Andrzej Wałęga
Sekcja III: OCENA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH I MODELOWANIE ICH ROZWOJU
Koordynator sekcji: dr hab. inż. Jarosław Socha, prof. UR
Sekcja IV: UWARUNKOWANIA KLIMATYCZNE ZIEM GÓRSKICH
Koordynator sekcji: prof. dr hab. inż. Janusz Miczyński

 

Obszar badawczy II
PRZEMIANY SPOŁECZNO - EKONOMICZNE WSI I ROLNICTWA W POLSKICH KARPATACH

 

Koordynator obszaru: dr inż. Jacek Puchała

Sekcja I: WYZWANIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSKICH KARPATACH
Koordynator sekcji: prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał
Sekcja II: INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO PROBLEMÓW ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSKICH KARPATACH
Koordynator sekcji: dr inż. Dariusz Koreleski
Sekcja III: EKSPERTYZY I OPINIE ORAZ MOŻLIWOŚCI SZKOLENIOWE W ZAKRESIE PROBLEMÓW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH NA OBSZARZE KARPAT POLSKICH
Koordynator sekcji: dr inż. Jacek Puchała

 

Obszar badawczy III
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ZIEM GÓRSKICH – ASPEKTY ROLNICZO-PRZYRODNICZE

 

Koordynator obszaru: dr hab. inż. Joanna Makulska, prof. UR

Sekcja I: PROŚRODOWISKOWE I EKONOMICZNE WARUNKI GOSPODAROWANIA W TERENACH GÓRSKICH I PODGÓRSKICH
Koordynator sekcji: prof. dr hab. Bogdan Kulig
Sekcja II: CHÓW ZWIERZĄT NA TERENACH GÓRSKICH Z ZACHOWANIEM ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Koordynator sekcji: dr hab. inż. Joanna Makulska, prof. UR
Sekcja III: GOSPODARKA ŁOWIECKA I ZAGOSPODAROWANIE RUNA LEŚNEGO
Koordynator sekcji: dr inż. Marek Wajdzik
Sekcja IV: AGREGATY MASZYNOWE WYKORZYSTYWANE W UPRAWIE KLASYCZNEJ I UPROSZCZONEJ. ZINTEGROWANA GOSPODARKA ENERGETYCZNA
Koordynator sekcji: prof. dr hab. inż. Sławomir Kurpaska; prof. dr hab. inż. Kazimierz Rutkowski

 

Obszar badawczy IV
MONITOROWANIE I KSZTAŁTOWANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW GÓRSKICH

 

Koordynator obszaru: dr hab inż. Jacek Pijanowski

Sekcja I: MONITOROWANIE I WIZUALIZACJA PRZEKSZTAŁCEŃ STRUKTUR OBSZARÓW WIEJSKICH I KRAJOBRAZU OBSZARÓW PODGÓRSKICH I GÓRSKICH
Koordynator sekcji: prof. dr hab. inż. Urszula Litwin
Sekcja II: MONITOROWANIE DYNAMIKI PRZEKSZTAŁCEŃ KRAJOBRAZU GÓRSKIEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROLI LASÓW
Koordynator sekcji: dr hab. inż. Piotr Wężyk
Sekcja III: KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY PRZESTRZENNEJ OBSZARÓW WIEJSKICH TERENÓW PODGÓRSKICH I GÓRSKICH
Koordynator sekcji: dr hab inż. Jacek Pijanowski

 

Obszar badawczy V
OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY ZIEM GÓRSKICH

 

Koordynator obszaru: prof. dr hab. inż. Anna Miechówka

Sekcja I: MONITORING, ZAGROŻENIA I OCHRONA EKOSYSTEMÓW ZIEM GÓRSKICH
Koordynator sekcji: prof. dr hab. inż. Anna Miechówka
Sekcja II: OCHRONA PRZYRODY ZIEM GÓRSKICH
Koordynator sekcji: dr inż. Michał Ciach
Sekcja III: REWITALIZACJA I RENATURYZACJA SIEDLISK W TERENACH GÓRSKICH I PODGÓRSKICH
Koordynator sekcji: dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski
Sekcja IV: ZASOBY GENOWE ROŚLIN I ZWIERZĄT NA TERENIE KARPAT
Koordynator sekcji: dr inż. Maciej Gąstoł
Sekcja V: ŚRODOWISKO PRACY I ERGONOMIA
Koordynator sekcji: prof. dr hab. inż. Janusz Sowa
Sekcja VI: GOSPODAROWANIE ODPADAMI W PRODUKCJI ROLNICZEJ I PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM
Koordynator sekcji: prof. dr hab. inż. Michał Kopeć

 

Obszar badawczy VI
PRODUKCJA I OCENA ŻYWNOŚCI Z TERENÓW GÓRSKICH

 

Koordynator obszaru: prof. dr hab. inż. Władysław Migdał

Sekcja I: OCHRONA I ZACHOWANIE UNIKATOWYCH ODMIAN ROŚLIN SADOWNICZYCH
Koordynator sekcji: dr inż. Maciej Gąstoł
Sekcja II: PRODUKCJA MLEKA I MIĘSA NA TERENACH GÓRSKICH Z ZACHOWANIEM ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Koordynator sekcji: dr hab. inż. Joanna Makulska, prof. UR
Sekcja III: ŻYWNOŚĆ NA BAZIE SUROWCÓW Z TERENU POLSKICH KARPAT
Koordynator sekcji: prof. dr hab. inż. Władysław Migdał

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK
Redaktor strony: dr hab. Jan Zarzycki